Du er her: 

ÅBEN UGE 19. - 23. maj 2020

En uge om året, som regel Kristi Himmelfartsugen, åbner vi vores hus og område til samtaler og samvær, meditation og meditativ praksis og enkel vegetarisk mad. Man kan deltage, så meget man ønsker. Samtalerne fortsætter kontinuerligt og dynamisk omkring ugens tema, og de nyankomne finder ind i samtalen. Det kræver dog tilmelding at deltage. 

En særlig gæst er Michael Highburger, som nu i 20 år har levet i fællesskabet omring det sydindiske Ramana Ashram. Selv er han katolsk benediktiner munk. Den Åbne Uge er et samarbejde mellem Østen Om og Tro i Dialog (en gren af Danmission). 

Michael Highburger kommer desværre ikke i år pga. Covid-19. Vi kan selvfølgelig ikke risikere, at Michael er udelukket fra at komme tilbage til Indien. Men vi har løbende forberedt temaet skam med Michael siden sidst, og i den forstand vil han være med os. 

Tema: Skam

Tema for årets Åbne Uge er skam. Mange vil stejle ved ordet, og forestillingen om at beskæftige sig en uge med skam, giver nogen måske allerede skam nok for mange dage. Ikke desto mindre er det vigtigt, for det er svært at finde rund i skammens univers. Den sunde skam fortæller os, når vi har handlet uhensigtsmæssigt, og den dækker handligen til. Det føles godt, som at blive reddet. Ordet skam betyder at dække til. Men før vi kommer dertil, må vi ofte komme forbi mange former for skam, der ikke er godt for noget.

For blot at nævne nogen, er der den moralske skam, der opstår i samfundet og skifter, alt efter, i hvilket samfund vi befinder os. Så er der den selvpålagte skam, der kan fylde et menneske til randen og kræve uafladeligt selvfordømmelse. Synd, skyld og skam smelter ukendeligt sammen, og det er ikke muligt at komme frem til en sund og voksen selvbedømmelse. Selv talen om Guds kærlighed kan fordybe skammen hos et menneske, der har oplevet at blive opdraget med skam som middel. Er der tilstrækkelig meget skam, bliver vi syge.

Det springende punkt:   

Årtiers psykoterapeutiske bestræbelser på at håndtere skam gennem positiv bekræftelse har vist sig at være ineffektive, og det synes at stå klart, at man ikke når til roden af problemet ad den vej.

Gennem denne retræte vil vi undersøge, hvordan vi gennem tro, spiritualitet, kontemplativ bøn og fællesskab og en ikke-fordømmende bevidsthed kan hele skammen og overvinde den indre trang til accept.

Michael Highburger

Michael Highburger har nu i 20 år levet i fællesskabet omring det sydindiske Ramana Ashram, et hinduashram i Tiruvanamalai. Selv er han katolsk benediktiner munk. Han er desuden tilknyttet Shantivanam (Saccidananda) og går således i fodsporene på Abhishiktananda og Bede Griffith. Michael har beskæftiget sig dybtgående med emner som vedantisk filosofi og kristendom, Guds kærlighed som erfaret virkelighed, interreligiøs dialog og kontemplativ meditation og bøn.

Åben Uge praktisk

Dagsrytme

7-9

Morgenmad

10-11Meditation i stillehytten på engen
 
11-12Samtaler / meditation i skoven over en tekst
eller et digt / tilberede frokost
 
12-14Frokost og pause
 
14-17Oplæg til temaet og samtale. Chaipause undervejs.
Fredag er der bibliodrama. Læs om det her.
 
17-18Fælles madlavning
 
18-19Aftensmad
 
20-21Fortælling og sang 
 

Overnatning, ankomst og pris

Det er gratis at deltage, men man må meget gerne give et bidrag (vejledende: 120 kr. om dagen). 
Man kan komme så mange dage man vil. Mht. programmet skal ankomsten dog ske inden kl. 14.00 eller efter kl. 18.00.
Man kan slå telt op i haven. Vi kan også være behjælpelig med at finde anden overnatning. 
Der kan højest deltage 20 personer om dagen.
Vi sørger i fællesskab for madlavning og opvask.