Du er her: 

Bibelterapeutisk samspil - i samtale, leg og meditation

Bibelterapeutisk samspil tager altid udgangspunkt i en bibelsk tekst, oftest en fortælling. Disse fortællinger er geniale, idet de omfatter hele livet fra den konkrete hverdag over tabuer og dilemmaer til de store trosspørgsmål. Ordet samspil dækker over en form for rollespil. For en times tid gør vi som om vi er en anden. Ordet terapeutisk dækker over det helende eller lægende. Gennem indlevelsen i fortællingen tydeliggøres tilværelsens mange facetter som vanskeligheder, dilemmaer, håb, kærlighed, sorg, fortvivlelse, længsel osv. Og i spillet bliver det muligt at efterprøve fortællingens løsninger, mulige veje eller udveje. Lederen er ikke terapeut, men peger på fortællingens løsninger. Mødet med den dybe forståelse af liv og død, som fortællingerne bygger på, er i sig selv lægende.

At gå

På billedet er vi i Indien under forberedelsen af den årlige Pungal, en slags høstfest. I Indien er man i kontakt med jorden på en anden måde, end vi kan være det i det kolde nord. Man går på den sandede jord med bare tæer. Det giver en anderledes og mere intensiv fornemmelse af det at gå og være undervejs - hvor måden at gå er lige så vigtig som at komme fra det ene til det andet sted. At gå og mærke jorden og sig selv og medmenneskene dér på jorden - i verden. Ele har ledt mange bibelterapeutiske samspil i Indien, hvor den gå-kvalitet kommer os til gode i spillet. Det er en hjælp for os intellektuelle vesterlændinge så at sige at komme ned i fødderne og mærke det at gå kropsligt og bevidst. Vejen til nye erkendelser går over den kropslige bevidstgørelse. 

Fornemmelsen af rum og kropslig intelligens

Som forberedelse til et bibelterapeutisk samspil "tegner" lederen fortællingens forskellige rum på det tomme gulv. Der kan f.eks. være fortællingens forskellige steder eller dilemmaer i fortællingen, som hver skal have deres plads i rummet, så man fysisk kan gå derhen. Vores krop har en aldeles umiddelbar fornemmelse af rum. Når vi går fra det ene sted, vi har benævnt og defineret til et andet defineret sted, mærker vi en forskel i kroppen. En deltager beskrev det engang sådan: "Det er som at springe fra timeter vippen og lande direkte ned i fortællingen, når jeg blot tager ét skridt ind i det tegnede rum." Den kropslige intelligens, som til daglig kan føles besværlig og i vejen, bliver her den primære intelligens. I det bibelterapeutiske samspil er der tid til at forholde sig til den kropslige intelligens, som ligger forud for tanken og er langsomere. Den kommer et andet sted fra. Bibelterapeutisk samspil er at gå ind i det stærke rum nænsomt, legende og i meditativ langsomhed. 

Eksistens

De bibelske fortællinger er beretninger om menneskers erfaringer med Gud og om, hvordan deres liv blev helet eller fik nye perspektiver i mødet med det guddommelige. Deres erfaringer er personlige og unikke. Men de rækker også ind i en fællesmængde af menneskelige erfaringer, som skaber genkendelighed for andre end dem. Når vi lever os ind i en person, så vækker det, vi oplever dér, minder i vores eget liv. Dertil kommer samspil med de andre medspillere, som ligeledes har deres erfaringer. Tilsammen giver det en farverig palette af måder at leve og være i verden. Det opleves som rigdom. Og som frihed til at være i verden på sin egen unikke måde. 

Liv og død

Det koster noget at leve. Prisen er f.eks. at miste lysten til noget, som vi egentlig havde haft stor glæde i. Noget har standset os, noget har henlagt et område til at være livløs. Opstandelse begynder med erindring, med fortælling, håb og kærlighed.