Velkommen til Østen Om

Hvordan kan du deltage?

Som noget nyt vil der i 2020 være søndag eftermiddage med bibelterapeutisk samspil.

En gruppe mennesker kan bestille bibelterapeutisk samspil. 

Det indgår i den Åbne uge, som er fem dage hvert år i maj.

Det indgår i de retræter, jeg holder på Ådalen Retræte, på konferencer mm. 

Bibelterapeutisk samspil

- i samtale, leg og meditation

 

De bibelske fortællinger er beretninger om menneskers erfaringer med Gud og om, hvordan deres liv blev helet eller fik nye perspektiver i mødet med det guddommelige. Deres erfaringer er personlige og unikke. Men de rækker også ind i en fællesmængde af menneskelige erfaringer, som skaber genkendelighed for andre end dem. Når vi helt konkret lever os ind i en person, så vækker det, vi oplever dér, minder i vores eget liv. I samspil med de andre medspillere, som ligeledes har deres erfaringer, toner der en vej frem, som vi kan betræde, betragte og tyde. Bibelterapeutisk samspil er at gå ind i det stærke rum nænsomt, legende og i meditativ langsomhed. 

Stand still

 

The trees ahead and bushes beside you are not lost.

Wherever you are is called "here."

And you, you must treat it as a powerful stranger,

Must ask permission to know it,

And be known.

Listen, listen!

The forest breathes,

It whispers, "I have made this place around you,

If you leave it,

You may come back again, saying „here‟."

No two trees are the same to raven.

No two branches are the same to wren.

If what a tree or branch does is lost on you, then you are surely lost.

Stand still!

The forest knows where you are.

You must let it find you.

 

This poem of David Waggoner
is presented by David Whyte in session one,
"Our Home is So Close to Us".