Velkommen til Østen Om

ANSIGTETS GÅDE

om at finde identitet

192 sider
Kr. 150,-

Salg:
Hos os eller køb den
i forbindelse med kurser.

Du er her: 

Læs her kap. 18:

"Lod og del - om gåden og kærligheden"
"...Alt hvad vi sanser, tager vi beruset til os med hud og hår. Barnet fødes..."Anmeldelser

Kristeligt Dagblad, Liselotte Wiemer:

Nøglen sidder i døren. Det er så ligetil at gå ind. Selv når vi møder smerten.
I det indledende kapitel hører vi, hvordan bogens forfatter, Ele Bonde, som bare otteårig mister sin far. Året efter går moderen stadig i sort og vil forære alle sine farvestrålende kjoler væk. Men datteren tigger hende om at lade være. Og pludselig åbner mor øjnene gennem alle sorgens lag. Og skifter kjole!
Den dag lover den lille Ele Gud, at hun altid vil elske livet. "Siden da blev det min dans ind i livet, når jeg var i krise: Bevidst elskede jeg, hvad jeg lige var i nærheden af. Det var nemmest at begynde med tingene; elske stenene, som jeg tog i hånden for at slå smut. Elske min bevægelse i det."
Smukkere kan det ikke siges. Nøglen sidder i døren, og kærlighed vokser på den nøgne mark. At elske en sten. En fløjte. At danse på den vide jord og glæde sig over menneskene, som der citeres fra Ordsprogenes Bog.
Ele BOndes refleksioner i "Ansigtets gåde" er inspireret af denne tidlige livsfortælling. Og af forfatterens senere erfaringer med at smelte liv og tekst sammen, sådan som det sker i bibliodramaet. Det handler om at levendegøre teksterne med sit ansigt, sin krop og sit væsen. Og dermed finde sit eget livs vækstpunkter.
... De skarpe opsummeringer, de klare afgrænsninger... er ikke en del af denne bogs stil. Til gengæld får læseren en eminent følelse af at være rummet. Moderligt favnet, er man på nippet til at sige. Med udvalgte tekster fra både Det Gamle og Det Nye Testamente og med digte af den tyske teolog Wilhelm Bruners. ... Og her er ikke mindst en stor indføling i teksternes almenmenneskelige karakter og ubegribelige paradokser. ...Sarte og pulserende refleksioner over de bibelske fortællinger

Boganmeldelse af Lars Buch Viftrup, redaktør af magasinet IKON og sognepræst

Ansigtets gåde er en sjælden bog. Det er sjældent, at teologi, livserfaring, poesi og bibelske fortællinger mødes i en sådan smuk forening. Gennem en række meditative refleksioner over bibelske fortællinger støder vi på livets grundvilkår, dilemmaer og store spørgsmål.

Hvad er et ansigt?
Vi er så vant til at verden er befolket med ansigter, at det nok ikke er et spørgsmål, der hærger os jævnligt. For Ele Bonde er ansigtet imidlertid det afgørende træk ved mennesket. Det er ansigtet, der gør os til mennesker. For gennem ansigtet bliver vi til som et jeg overfor et du, en person, der er noget i sig selv, men som også altid er i relation til et du. Gud er i kristendommen personlig og har derfor også et ansigt, først og fremmest gennem Jesus, der selv var menneske. Når vi derfor spørger til vores inderste identitet, må vi gå i clinch, i dialog med Gud. Og det er lige præcis, hvad bibliodrama udfordrer en til - og hvad man gennem Eles refleksioner over de bibelske tekster bliver delagtiggjort i, en dialog med Gud om de vilkår, vi som menneske lever under.

En bog til tiden
Ansigtets gåde er i høj grad en bog til tiden. Den taler lige ind i de tematikker, som moderne mennesker kæmper med, og som er på spil i den nyåndelige spiritualitet. Her er et af de store anklagepunkter ved den kirkelige religiøsitet, at den ikke tillader en at træde ind i en trosmæssig proces. Men med Ele Bondes refleksioner bliver man draget ind i en lang række processer, og man møder en brug af de bibelske tekster, hvor de fungerer som fortolkningsramme for livets mange processer. Hvordan bliver man voksen? Hvordan finder man næring i ens rødder, uden at de bliver til stive traditioner? Hvordan kommer man gennem en ørkenvandring? De bibelske fortællinger og deres strukturer og motiver giver en lang række fortolkningsnøgler til at forstå ens liv ud fra. Fortællingerne bliver på denne måde meget livsnære.

At finde sin egen vej
Ansigtets gåde handler i høj grad om at finde sin egen vej, sin egen stemme - og samtidig leve midt i en forpligtende social virkelighed. Det er ikke mindst her, at man mærker bogens nære sammenhæng med bibliodrama. For også her bliver man udfordret til at finde sin egen plads i de bibelske fortællinger, samtidig med at man spiller sammen i et socialt rum. Man opdrager, at man ikke finder sig selv uden at have andre at spille sammen med - at jeg og du er gensigig afhængige. Men man kan kun gøre denne erfaring ved at stille sig på den plads, som man kun selv kan indtage. Og vekselvirkningen mellem deltagerne og bibliodramaet viser, hvor forskelligt man kan have det i forhold til en bibelsk tekst. Man opdager, at man ikke behøver at være det samme sted, mene det samme, men at de bibelske dramaer kan rumme de mange forskellige tilgange og tilstande.

Der er langt imellem bøger, der som denne formår at give bibelens historier ny aktualitet og nye nuancer. Det er en bog fuld af livserfaringer, som er formet af de bibelske dramaer. Og det er befriende at se, hvor jord- og livsnær bibelen kan være. Hvis du er i det tænksomme hjørne og har brug for at se dit liv spejlet i bibelens fortællinger og mange ansigter, så kan denne bog meget vel være noget for dig!

 Tildskrift for Sjelesorg, Marianne Bach:

Ele Bonde... har bidraget med en smuk og tænksom bog ind i det brede felt, som samtale, sjælesorg (og egenomsorg) udgør. Det karakteriserer bogen, at den helt igennem er erfaringsbaseret ("... den teologi, vi har, må vise sin holdbarhed i mødet med mennesket! Teori og erfaring må finde ind i et fælles spor") - og man mærker et sansende, følende, rummeligt og tænksomt menneske bag bogen. Personlig livsfortælling og narrativ bibelfortolkning går hånd i hånd, og de gennemgående stikord til bogens indhold er relation, møde, dialog, identitet og det at vokse som menneske. Ele Bonde skriver, at hun ønsker at føre os på sporet af en "ansigtets og befrielsens teologi" og af, "hvordan troen kan blive ved med at gøre os levende."
... Man fornemmer tydeligt et menneske, der forholder sig med megen kærlighed, nærvær og alvor til livet og det at være menneske ("Hvad kan give os modet til at se livet som en tumleplads?"). Ele Bonde beskæftiger sig i den forbindelse med menneskelig vækst, med livet som en vandring, en "læren-livet", og beskriver det som en naturlig udfordring gennem en bevægelse fra en første til en anden naivitet.
... Det Ele Bonde bidrager med, gør indtryk - og, tænker jeg, vil ikke mindst gøre det i relation til bibliodrama og samtalen ansigt til ansigt.


Ansigt til ansigt... eller... længslen efter nærvær og behovet for at aflastes i ensomhedenInteraktivt foredrag om den guddommelige gåde, der omgiver ethvert jeg og ethvert du med muligheden for jeg-du-øjeblikke. Med inspiration fra Martin Buber dykker Ele ned i de bibelske fortællinger som vejvisere på vandringen hen til du. I løbet af foredraget vil der være små interaktive øvelser.

Vi kender til øjeblikke, hvor himlen åbenbarer sig, øjeblikke med et stærkt nærvær, hvor vi føler, vi kan være helt til stede både hos den anden og os selv. Det er øjeblikke, mange af os stræber efter. Men ofte ved vi ikke, hvad vi kan gøre for at komme derhen. Hvordan vi kan forberede os. Jeg har en fornemmelse af, at denne længsel efter at være i det nærvær, ofte er ledsaget af frustration over, hvor lidt det egentlig lykkes os. Og alene det kan være svært at udholde.

Jeg tror, vi er sat ind i skabelsen og materien for at forædle evnen til at være i relation med Du. Men jeg tror også, at respekten for og kærligheden til materien, som er os givet, er en del af vejen og forberedelsen. Og den giver os aflastning. Vi må finde en balance mellem den nødvendige nøgenhed og den tilslørede aflastning. Og så handler jeg-du-øjeblikke om den nødvendige nøgenhed, dog også om meget andet.
Bogen "Ansigtets gåde" inddrages.

2.500 kr. + rejse

Ele